Jazyk / Language: českyenglishdeutschhrvatskiпо-русскиitalianopolski slovensky magyar

Výkonnové zpoplatnění

Na základe zákona č. 13/1997 Zb. o pozemných komunikáciách, v znení zákona č. 80/2006 Zb. a ďalších predpisov, je od 1.1.2007 pre cestné motorové vozidlá s najvyššou povolenou hmotnosťou viac 3,5 ton  zrušená povinnosť mať vylepený časový kupón. Uvedené vozidlá podliehajú na vybraných komunikáciách v ČR výkonovému spoplatneniu, ďalej len mýtnej povinnosti, alebo mýtu. 

Spoplatnené komunikácie a ich úseky sú vymedzené dopravnými značkami

  • IP 14 a,b ... diaľnica, koniec diaľnice
  • IP 15 a,b ... cesta pre motorové vozidlá, koniec cesty pre motorové vozidlá
  • IP 15 c,d ... Mýtné, Koniec mýtného

Na stiahnutie

Systém elektronického výberu mýta

Systém elektronického výberu mýta v Českej republike používa modernú mikrovlnnú technológiu, ktorá nemá vplyv na životné prostredie.

Vozidlá, ktoré podliehajú mýtnej povinnosti, musia byť povinne vybavené malým elektronickým zariadením – Palubnou/OBU jednotkou – ktorá komunikuje s mýtnym systémom. Mýto je za použitie jednotlivého mýtneho úseku účtované v okamihu vzniku mýtnej transakcie – zázname o prejazde vozidla pod mýtnou bránou (mýtnym bodom), príslušnou pre daný mýtny úsek.

Mýtna povinnosť vzniká aj v prípade, keď pri prejazde mýtnou bránou (mýtnym bodom) nebola zaznamenaná mýtna transakcia, ale zo záznamu v systéme eletronického výberu mýta je zrejmé, že spoplatnená komunikácia na danom mýtnom úseku bola vozidlom podliehajúcim mýtnej povinnosti použitá.

Sadzbu mýta za použitie 1 km spoplatnenej komunikácie stanovuje Nariadenie Vlády ČR č. 354/2011 Zb.

Sadzba sa odvíja od počtu náprav a emisnej triedy vozidla. Mýto za použitie konkrétneho úseku je dané násobkom sadzby a dĺžky úseku - pozri napr. Tabuľka tarifov za mýtne úseky

O zaúčtovaní mýta za mýtny úsek je vodič informovaný pri prejazde mýtnou bránou akustickým signálom palubného elektronického zariadenia – Palubnej/OBU jednotky. Vodič vozidla môže ísť v ľubovoľnom jazdnom pruhu, nemusí znižovať rýchlosť jazdy, ani zastavovať. Mýto je účtované automaticky, bez jeho zásahu.

Elektronický výber mýta je spravodlivý 

Prevádzka elektronického výberu mýta podlieha okrem vyššie uvedeného práveho rámca taktiež  Vyhláške Ministerstva dopravy ČR č. 527/2006 Zb., Nariadeniu vlády ČR č. 484/2006 Zb. a Zmluvným podmienkam Prevádzkovateľa mýtneho systému, ktorými je užívateľ komunikácie povinný riadiť sa od aktu registrácie.

Výška predpísaného mýta je súčet mýta za všetky prejdené mýtne úseky spoplatnených komunikácií, a to v rovnakej výške pre domácich, ako aj zahraničných užívateľov komunikácií. Užívatelia komunikácií sú prevádzkovatelia vozidiel podliehajúcich mýtnej povinnosti, nimi poverené osoby, alebo vodiči vozidiel podliehajúcich mýtnej povinnosti. 

Elektronický výber mýta umožňuje palubná jednotka, ktorou musia byť povinne vybavené všetky vozidlá podliehajúce mýtnej povinnosti (platí to aj pre vozidlá oslobodené od platby mýta). Pre vozidlá s metalízovanými čelnými sklami je určená palubná jednotka plus, ktorá je vybavená vonkajšou anténou.

(Ďalšie informácie o tom, kde a ako umiestniť palubnú jednotku premid vo vozidle, sú uvedené v Návode na použitie palubnej jednotky premid Premid Guide alebo v Návode na inštaláciu vonkajšej antény Premid Guide Plus)


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019