Jazyk / Language: českyenglishdeutschhrvatskiпо-русскиitalianopolski slovensky magyar

Vrátenie OBU

OBU s platbou vopred ( PRE-PAY)

Palubnú jednotku s platbou  vopred sa dá vrátiť na ktoromkoľvek distribučnom alebo kontaktnom mieste.

Užívateľ musí pri vrátení predložiť doklad k vozidlu:

  • osvedčenie o registrácií vozidla

alebo

  • technický preukaz vozidla.

Užívateľ, ktorý nevlastní doklady k vozidlu, musí predložiť doklad, že bol do systému evidovaný ako majiteľ alebo prevádzkovateľ vozidla, teda

  • doklad totožnosti
  • a keď vracia OBU evidovanú na firmu, navyše i overený výpis z obchodného registra alebo živnostenský list
  • a pokiaľ na ňom nie je menovaný, k tomu preukáže i overené písomné splnomocnenie k zastupovaniu

OBU s platbou následnou ( POST-PAY)

Palubnú jednotku s platbou následnou je možné vrátiť iba na kontaktnom mieste.

Užívateľ musí pri vrátení predložiť doklad totožnosti.

Pokiaľ nie je kontaktnou osobou, ktorá je uvedená v zmluve, preukáže i overené písomné splnomocnenie k zastupovaniu, ktoré nesmie byť staršie než 3 mesiace.

Prepadnutie kaucie za OBU

Kaucia prepadá u palubnej jednotky:

  • mechanicky poškodenej (napr. poškriabaná, prasknutá, olámaná, otvorená, počmáraná fixkou alebo farbou alebo inak znečistená alebo má poškodený čiarový kód…)
  • u ktorej kaucia exspirovala (čo nastane, ak OBU nie je dlhšie ako 1 rok použitá k mýtnej transakcii)

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019