Jazyk / Language: českyenglishdeutschhrvatskiпо-русскиitalianopolski slovensky magyar

Platobný styk

Spôsoby platby mýta

Mýto je možné platiť pohodlne a jednoducho, a to nasledujúcimi spôsobmi:

 • platbou vopred - pred vjazdom na spoplatnenú komunikáciu (režim platby vopred, pre-pay)
 • platbou následnou - po použití spoplatnenej komunikácie za predpokladu predchádzajúceho uzatvorenia zmluvy (režim platby následnej, post-pay).

Tankovacie karty:

v prevádzke:
 • Benzina (iba s magnetickým prúžkom, čipové sa neprijímajú)
 • CCS Toll (iba edícia Toll, bežné karty CCS sa neprijímajú)
 • DinersClub Road Account
 • DKV
 • euroShell
 • EuroToll (Logpay, Pan-Euro, ReD)
 • Eurowag
 • MOL (Slovnaft, EP, Tifon)
 • Multiservice (SmartToll, Esso, SD)
 • Routex (ENI, Multicard, OMV, Statoil)
 • Routex (Aral, BP) (iba karty s medzinárodou platnosťou)
 • Total Eurotraffic
 • UTA (Full, Mercedes, Omniplus)
 • ... detailné možnosti použitia tankovacích kariet  (373 PDF XLS)

Akceptácia tankovacích kariet LOMO je od 31.7.2008 18:30 h CET prerušená.

Platobné karty

v prevádzke:
 • Diners, EC/MC, Maestro, VISA a VISA Electron

Stanovenie výšky mýta

Výšku mýta je možné určiť pomocou mýtnej kalkulačky, alebo telefonicky na zákazníckej linke, a to uvedením počiatočného a koncového miesta trasy. V prípade viacerých možností dosiahnutia cieľového miesta je potrebné rozdeliť trasu na vhodné úseky a výslednú mýtnu povinnosť stanoviť ich súčtom.

Platba vopred – pre-pay

Pri platbe vopred (pre-pay) sa mýto platí vložením kreditu (nabitím) do palubnej jednotky ešte pred vjazdom na spoplatnenú komunikáciu, a to buď v hotovosti alebo prípustnými platobnými kartami (príslušné bankové a tankovacie karty). Pri stanovení výšky kreditu je potrebné počítať s tým, že pri znížení zostatku kreditu pod 600,- Kč bude jednotka pri prejazde pod mýtnou bránou signalizovať vodičovi potrebu dobitia kreditu. Užívateľ na vyžiadanie obdrží vyúčtovanie mýtnych transakcií. 

Výhody platby následnej – post-pay

Výhodou následnej platby je o.i. skutočnosť, že nie je nutné nabíjať jednotku premid a sledovať stav nabitia kreditu ako u platby vopred (pre-pay).

Podmienkou pre využitie výhod platby následnej (post-pay) je predchádzajúce uzatvorenie zmluvy prevádzkovateľa vozidla s Prevádzkovateľom mýtneho systému, a to výlučne na kontaktných miestach. Mýtne transakcie sú potom účtované prevádzkovateľovi vozidla následne, a to prostredníctvom dohodnutého, vopred oznámeného a prípustného platobného prostriedku určeného v zmluve. Užívateľ  na vyžiadanie obdrží pravidelné vyúčtovanie, prípadne ďalšie služby dohodnuté v zmluve.

Platba následná je najpohodlnejším spôsobom platby mýta. Vodič vozidla podliehajúceho mýtnej povinnosti nemusí sledovať nabitie palubnej jednotky a prevádzkovateľovi vozidla odpadajú starosti s odpovedajúcim vybavením vodičov potrebnou sumou v hotovosti, alebo inými platobnými prostriedkami potrebnými pre platbu vopred.

Platba následná poskytuje prevádzkovateľom vozidiel, okrem jej praktickosti, hneď niekoľko výhod v porovnaní s platbou vopred.

Platba následná s istením prostredníctvom bankovej záruky

Jednou z podstatných výhod platby následnej s istením prostredníctvom bankovej záruky je ponuka Prevádzkovateľa mýtneho systému,  Ředitelství silnic a dálnic ČR, zahrnúť kauciu za poskytnuté palubné jednotky do bankovej záruky. Prevádzkovateľ vozidla, na rozdiel od všetkých iných platobných metód, zahŕňa kauciu vo výške 1.550,- Kč do celkovej výšky bankovej záruky. Prevádzkovateľ vozidla teda nemusí skladať túto čiastku na účet Prevádzkovateľa mýtneho systému až do doby vrátenia nepoškodených palubných jednotiek. Z účtovného hľadiska teda ide o veľmi významné odľahčenie toku peňazí v rámci obchodnej spoločnosti. 

Najvýznamnejšou výhodou platby následnej s istením prostredníctvom bankovej záruky je možnosť odloženej splatnosti mýtnych záväzkov, a to až o 19 dní. Prevádzkovateľ mýtneho systému ponúka prevádzkovateľom vozidiel, ktorí sa pre platbu následnú s istením prostredníctvom bankovej záruky rozhodnú, zúčtovacie obdobie 15 alebo 30 dní a dobu splatnosti 15, 30 alebo 60 dní, teda šesť režimov splatnosti ich záväzkov.

Platba následná prostredníctvom tankovacích kariet

Platbu následnú prostredníctvom tankovacích kariet ponúka Prevádzkovateľ mýtneho systému ako alternatívu k platbe následnej s istením prostredníctvom bankovej záruky.

V tomto prípade sú pohľadávky Prevádzkovateľa mýtneho systému zaistené vydávateľmi tankovacích kariet a teda nie sú potrebné ďalšie administratívne procesy okrem autorizácie tankovacích kariet na kontaktnom miste, či priamo u daného vydavateľa tankovacej karty. 

Prevádzkovateľ mýtneho systému postupne autorizuje jednotlivých vydavateľov tankovacích kariet k systému elektronického výberu mýta. Aktuálny zoznam akceptovaných tankovacích kariet pre jednotlivé varianty platieb je k dispozícií na tomto webovom portále alebo je ho možné získať aj prostredníctvom zákazníckej linky bezplatne na vnútroštátnom čísle   800 6986 29  .

Registráciu do mýtneho systému pre platbu následnú prostredníctvom tankovacích kariet je možné uskutočniť na jednom z 15 kontaktných miest, či priamo prostredníctvom vydavateľov tankovacích kariet.

Na rozdiel od platby následnej s istením prostredníctvom bankovej záruky neposkytuje Prevádzkovateľ mýtneho systému zákazníkom vydavateľov tankovacích kariet možnosť odloženej splatnosti a zloženie kaucie palubnej jednotky je predpísané pri autorizácii tankovacej karty. Prevádzkovateľ mýtneho systému ponúka pri platbe následnej prostredníctvom tankovacích kariet prevádzkovateľom vozidiel voľbu medzi 15-denným a 30-denným zúčtovacím obdobím.

Skôr, ako zahájite akékoľvek kroky spojené s registráciou pre platbu následnú prostredníctvom tankovacích kariet, doporučujeme zavolať na zákazníckú linku, kde Vám naši pracovníci ochotne vysvetlia všetky náležitosti registračného procesu a pokúsia sa Vám zjednodušiť proces registrácie.


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019