Jazyk / Language: českyenglishdeutschhrvatskiпо-русскиitalianopolski slovensky magyar

Autobusy

Novelou zákona a nariadením vlády sú od 1.9.2011 stanovené iné sadzby mýtneho pre autobusy než pre nákladné auto.

Autobusom v mýtnom systéme je vozidlo, ktoré je registrované pre prepravu 10 alebo viac osôb vrátane vodiča.

Definícia autobusu

Autobus v mýtnom systéme je menovite vozidlo typu M2 a M3 (alebo M2G a M3G) podľa zákona56/2001 Zb. a smernice EU 2007/46/ES.
Ako autobus sú v mýtnom systéme evidované vo všeobecnosti aj cestné motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami, ktoré majú v dokladoch o registrácii uvedenú najväčšiu povolenú hmotnosť 3 501 kg a viac,  a zároveň uvedený typ "autobus" a/alebo počet prepravovaných osôb vrátane vodiča (a/alebo súčet miest na sedenie a státie) 10 alebo viac.

Sadzby pre autobusy

Sadzby pre autobusy od 1. 1. 2015 sú stanovené takto:

Emisná trieda: EURO 0-II EURO III-IV EURO V EURO VI+EEV
Sadzba za 1 km: 1.38 CZK / km 1.15 CZK / km 1.04 CZK / km 0.80 CZK / km

Sadzba pre autobusy sa zatiaľ nerozlišuje podľa typu komunikácie, počtu náprav, ani hmotnostnej kategórie.

Evidencia vozidla

Vozidlá, ktoré doložia vyššie uvedené podmienky, budú podľa najväčšej povolenej hmotnosti evidované do tried:

  • autobus 3,5-7,5t
  • autobus 7,5-12t
  • autobus 12 t a vyššie

Vozidlá, ktoré nebudú evidované v triedach "autobus", budú spoplatnené mýtnym podľa doterajších sadzieb pre nákladné vozidlá. Nie je nárok na vrátenie rozdielu mýtneho za obdobie, kedy vozidlo, ktoré splňovalo podmienky evidencie do tried "autobus", bolo evidované ako "nákladné".

Praktický postup

Na obslužných miestach sa postupuje podobne ako doteraz, iba s rozšírením o triedy "autobus": k evidencii je nutné doložiť doklady k vozidlu, kde je okrem iného vyznačené splnenie hore uvedených podmienok.

Žiadateľ o pre-pay OBU predkladá spravidla na distribučnom mieste originál osvedčenia o registrácii ("malý TP"). Na evidenčnom formulári žiadateľ zaškrtne pole "autobus", vyplní všetky ďalšie polia a formulár podpíše.

Oprávnený zástupca spoločnosti uzatvára na kontaktnom mieste zmlouvu kvôli vydaniu post-pay OBU, pričom okrem iného odovzdáva kópiu veľkého TP.


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019