Jazyk / Language: českyenglishdeutschhrvatskiпо-русскиitalianopolski slovensky magyar

1-2-3 -> premid

1 – Kde získať palubnú jednotku a možnosť predbežnej registrácie a registrácie

2 – Kde a ako umiestniť palubnú jednotku vo vozidle

3 – Ako nastaviť palubnú jednotku pred každou jazdou


1.Kde získať palubnú jednotku a možnosť predbežnej registrácie a registrácie

Distribučné miesto

Užívateľ tu môže získať a zaregistrovať palubnú jednotku pre platbu vopred (pre-pay). Platba vopred sa môže uskutočniť prostredníctvom hotovosti alebo platobnými či tankovacími kartami. Palubná jednotka bude oprávnenému užívateľovi poskytnutá po registrácií vozidla do systému elektronického výberu mýta a po zložení kaucie vo výške danej Prováděcími předpisy a Všeobecnými obchodnými podmínkami Prevádzkovateľa mýtneho systému. Distribučné miesta sú umiestnené na spoplatnených komunikáciách alebo v ich blízkosti a taktiež na vybraných hraničných prechodoch. Sú určené predovšetkým pre poskytovanie služieb vodičom na cestách.

Kontaktné miesto

Užívateľ tu môže získať a zaregistrovať palubnú jednotku buď pre platbu vopred (pre-pay), alebo pre platbu následnú (post-pay). Jedine tu je možné uzavrieť zmluvu pre platbu následnú (post-pay). Jednotku premid môže užívateľ získať ihneď po overení udajov a registrácií do systému elektronického výberu mýta. Kontaktné miesta sú umiestnené väčšinou v krajských mestách Českej republiky.  Sú určené predovšetkým pre poskytovanie služieb dopravným spoločnostiam a špeciálne zaškolený personál tu poskytne pomoc v českom, slovenskom, anglickom, nemeckom a ruskom jazyku.

Zákaznická telefónna linka

Je určená predovšetkým pre poskytovanie informácií.

Webový portál  www.mytocz.cz

Webový portál www.mytocz.cz je určený predovšetkým pre efektívne vzdialené poskytovanie komplexných služieb a umožní okrem iného už predbežne sa zaregistrovať do systému elektronického výberu mýta, vopred vyplniť zmluvu, vytlačiť ju a predložiť ju na kontaktnom mieste premid point.

Registrácia

Pred vjazdom na spoplatnenú komunikáciu musí byť vozidlo zaregistrované, kaucia za palubnú jednotku zložená, jednotka musí byť vydaná a správne umiestnená vo vozidle. Registrácia vozidla závisí na zvolenom platobnom režime.  Pre registráciu v režime platba vopred (pre-pay) je potrebné vopred vyplniť jednoduchý registračný formulár, ktorý je k dispozícií na distribučných alebo kontaktných miestach. Zmluvy o registrácií pre platbu následnú (post-pay) budú dostupné na portále  /www.mytocz.cz alebo na kontaktných miestach. 

Upozornenie

Pri registrácií musí užívateľ komunikácie, teda aj vodič,  predložiť doklady o vozidle, na základe ktorých je možné jednoznačne určiť: meno a adresu vlastníka alebo prevádzkovateľa vozidla, ďalej štátnu príslušnosť,  registračnú značku vozidla vrátane medzinárodnej, hmotnostnú triedu vozidla, počet náprav a emisnú triedu vozidla (EURO 0-II alebo EURO III a vyššia). Pri registrácií sú ďalej vyžadované identifikačné doklady predkladateľa. Ak nebude predložený doklad o emisnej triede vozidla, ktorý je uvedený v technickom preukaze vozidla (TP), bude vozidlo zaregistrované v emisnej triede EURO 0-II s možnosťou neskoršej preregistrácie, ale bez vrátenia predpísaného mýta. Následná zmena emisnej triedy je možná iba na základe predloženého TP, a to na kontaktnom či distribučnom mieste, ale bez nároku na vrátenie už predpísaného a zaplateného mýta.  

Registrácia cestných vozidiel, ktoré sú oslobodené od mýtnej povinnosti

Cestné vozidlá, ktoré sú zo zákona oslobodené od mýtnej povinnosti, musia byť vybavené zvláštnou palubnou jednotkou premid, ktorú môžu získať výlučne na kontaktných miestach premid point po predložení príslušných podkladov. 


2. Kde a ako umiestniť palubnú jednotku premid vo vozidle

 • Vybaliť palubnú jednotku a nálepku s pokynmi k obsluhe nalepiť na jej hornú časť
 • Priloženou utierkou očistiť miesto na vnútornej strane čelného skla, na ktoré sa bude palubná jednotka pripevňovať. Miestom pre umiestnenie palubnej jednotky je dolný okraj čelného skla medzi stredom vozidla a volantom. V zornom poli vodiča nesmie byť umiestnený žiadny předmět obmedzujúci jeho výhľad. Za umiestnenie palubnej jednotky je zodpovedný vodič.
 •  Odstrániť ochrannú fóliu zo samolepiacich pásiek so suchým zipsom a nalepiť ich na vyznačené plochy spodnej strany palubnej jednotky
 • Odstrániť ochrannú fóliu z druhej strany samolepiacich pásiek a nalepiť palubnú jednotku na očistené miesto na čelnom skle. Stierač nesmie v kľudovej polohe zakrývat palubnú jednotku
 • Vďaka tejto jednoduchej inštalácii je teraz palubná jednotka správne pripevnená a pripravená k použitiu
 • Palubnú jednotku je možné kedykoľvek odobrať a znovu pripevniť, při čom na skle zostanú príslušné časti samolepiacich pásiek.
 • Po odobratí je možné s palubnou jednotkou jednoducho manipulovat, napríklad odniesť ju na distribučne miesto ku kontrole,dobytiu účtu,vráteniu, výmene a iné…

3. Ako nastaviť palubnú jednotku pred každou jazdou

Před každou jazdou preverte:

 • Nastavenie základnej kategórie vozidla ( bez prívesu či návesu) sa uskutočnuje pri registrácii podľa údajov v technickom preukaze vozidla. Užívateľská zmena nie je možná
 • Nastavenie počtu náprav uskutočnuje vodič vozidla podľa aktuálneho počtu náprav vozidla, vrátane pripojených prívesov a návesov, vrátane náprav vo zdvihnutej polohe
 • Změna nastavenia počtu náprav sa sa uskutočnuje stiskom tlačítka na palubnej jednotke po dobu dlhšiu jako 2 sekundy. Stisk sa opakuje, dokiaľ nie je nastavený správny počet náprav, potvrdený krátkym zablikaním príslušného ukazovateľa (2,3,4)
 • Za správne nastavený počet náprav je zodpovedný vodič vozidla
 • Základný počet nárav sa udáva při prvotnej registrácii. Pod tento stav nie je možné užívateľské nastavenie

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019