Jazyk / Language: českyenglishdeutschhrvatskiпо-русскиitaliano polski slovenskymagyar

Najczęściej zadawane pytania

Grupa pytań, związanych z OBU.

Został u mnie zmieniony numer rejetracyjny pojazdu (zagubienie, kradzież itp.). Czy konieczna jest zmiana urządzenia poładowego?

TAK. Numer rejestracyjny pojazdu jest zapisany na jednostce pokładowej. Po zmianie numeru rejestracyjnego należy zwrócić urządzenie poładowe i odebrać nowy. Jeżeli pierwotna jednostka był w nieuszkodzona, wymiana jest za darmo.

Jednostkę pokładową płaconą z góry (  pre‑pay  ) można zwrócić (i odebrać nowy) w punkcie dystrybucyjnym albo kontaktowym.

Jednostkę pokładową płaconą na fakturę (  post-pay  ) może zwrócić (i odebrać nowy) jedynie osoba uprawniona na podstawie umowy tylko w punkcie kontaktowym. 

Tak samo należy postępować przy zmianie danych klasy emisyjnej, podstawowej ilości osi i oczywiście zmianie danych o administratorze pojazdu.

Muszę przy jeździe za granicą zdjąć urządzenie i włożyć go do opakowania ochronnego?

NIE. Jednostka pokładowa jest przystosowania do funkcjonowania na terenie Czeskiej Republiki, za granicą jest trwale uśpiona.

Jak używać opakowanie ochronne jednostki pokładowej, który otrzymam przy jej wydaniu?

Opakowanie ochronne nie dopuszcza do zapisania opłaty drogowej w wyjątkowych przypadkach, kiedy wg ustawy nie ma zostać zaksięgowana opłata. Na przykład przy przewożeniu jednostki w innym pojeździe. Jeżeli jednostka jest jedynie przewożona, należy ją włożyć do ochronnego opakowania i zamknąć w nim  - przygiąć i zalepić zastawkę.

Przewożony PREMID bez opakowania może komunikować się ze stacjami opłat również wtedy, kiedy nie jest zainstalowany na przedniej szybie. Może więc zostać na nim zapisana opłata drogowa, nawet jeżeli nie miała zostać zarejestrowana. Niniejsza opłata nie zostanie zwrócona. Ewentualna reklamacja zostanie odrzucona. (viz. Broszura Przewodnik po elektronicznej opłacie myta).

Kiedy i jak ustawić ilość osi pojazdu na jednostce pokładowej?

Podstawowa ilość osi pojazdu (bez przyczep lub naczep) jest zapisana na jednostce według danych podanych przez Państwo. Zwiększenie ilości osi nastawia kierowca przed wjazdem na komunikację płatną według aktualnej ilości osi pojazdu włącznie podłączonych przyczep lub naczep oraz osi w podniesionej pozycji nie sięgający komunikacji! Za prawidłowe nastawienie ilości osi odpowiada kierowca pojazdu.  Informacje o poprawnym nastawieniu ilości osi są do Państwa dyspozycji na www.mytocz.cz pod zakładką Nowy użytkownik/ 1-2-3 premid.

(Przepis § 13 rozporządzenia nr 470/2012, dotyczące tego zagadnienia, mówi: „Kierowca zadaje przy każdej zmianie danych przed użyciem komunikacji płatnej w urządzeniu elektronicznym o ilości osi według danych v dowodzie rejestracyjnym anbo dowodzie rejestracyjnym naczep lub przyczep. To nie dotyczy wozów M2 iM3.)

Montaż urządzenia pokładowego - zapinanie na rzepy

Rzepy są wyłącznie zawartością recyklingowanych lub nowych urządzeń pokładowych.

Do montażu należy wyłącznie użyć zapinanie na rzepy typu 3M - SJ3560 (Type 250).

Próba montażu urządzenia pokładowego innym sposobem może spowodować jego uszkodzenie ( inne zapinanie na rzepy, poplamienie obudowy urządzenia pokładowego, poszlifowanie spowodowane klejem, uszkodzenie kodu kreskowego, uszkodzenie mechaniczne), co uniemożliwi wystawić urządzenie pokładowe innemu użytkownikowi po jego zdaniu przez Państwa.

Z tego powodu w takim przypadku przepadnie kaucja.

 

Grupa pytań, związanych z fakturacją.

Mam na fakturze niższą kwotę o opłacie myta za upłynięty okres fakturacyjny, niż dane, które pokazują się w elektronicznym wypisie transakcji myta v samoobsłudze internetowej. Jak to jest możliwe?

U niektórych transakcji myta może się zdarzyć, że informacje są przeniesione do systemu po zamknięciu fakturacji za upłynięty okres fakturacyjny. Ostatnie odcinki myta nie muszą być Państwu zafakturovane, będą one częścią następnej faktury.

Tak samo mogą Państwo zauważyć drobne  różnice między danymi na elektronicznym wypisie transakcji myta v samoobsłudze internetowej między indywidualnymi dniami  a fakturowanymi  stawkami. Nie jest to w tych przypadkach błąd w fakturacji myta, dane pojawią się na wypisie.  

Mam zapłacić fakturę, regularnie przesyłaną Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, jeżeli mam uzgodnioną Umowę o płaceniu w terminie późniejszym s takzwaną „płatnością Kartą paliwową“?

Niepłaćcie jej, ta faktur jest jedynie fakturą informacyjną i spełnia rolę dokumentu dla podatku VAT.

Jestem przewoźnikiem, który płaci metodą Płatności w terminie późniejszym (post-pay z gwarancją bankową). Jak mam postępować jeżeli chcę zmienić okres fakturacyjny?

Jeżeli chcą Państwo zmienić okres fakturacyjny, prosimy o przesłanie na adres Myto cz strony nr 2 Państwa „Umowy o płatności w terminie późniejszym“ ze zmienionymi danymi (w dwóch egzemplarzach) + list z prośbą o zmianę (jeden egzemplarz).

Przy tym zalecamy sprawdzenie, czy w związku ze zmianą   okresu fakturacyjnego nie zmieniła się wysokość gwarancji bankowej, potrzebnej do pokrycia zobowiązań wobec administratora systemu elktonicznego myta.

Można przesłać kwotę do zapłaty faktury za myto w terminie spłatności?Nie. Kwota przesłana Państwem do uiszczenia myta powinna się znajdować na koncie administratora systemu elekktronicznego poboru myta w terminie spłatności. W przypadku uiszczenia faktury należy brać pod uwagę czas potrzebny dla przelewów międzybankowych.
Chciałbym płacić poprzez użycie polecenia zapłaty (Direct debit). Jakie numery konta powinny być zgłoszone w banku?

Do uiszczenia myta pośrednictwem polecenia zapłaty należy w banku zgłosić autoryzację polecenia zapłaty za myto do dwóch kont poniżej podanych. (Uwaga! – jest konieczne podać numery obydwóch kont!)

 • 166951383/0300
 • 166951033/0300

 Pracownikom w punkcie kontaktowym należy podać numer swojego konta w formacie IBAN – jednak bez spacji!

Grupa pytań dotycząca uiszczenia zaległych opłat drogowych

Chciałbym zapłacić zaległą opłatę, gdzie, kiedy i w jaki sposób mogę to zrobić?

Jeżeli podczas przejazdu pod bramką w odcinku drogi płatnej nie była odnotowana transakcja, jest Państwa obowiązkiem jak najprędzej przeprowadźić opłatę brakujących transakcji w najbliższym punkcie dystrybucyjnym.

Opłatę brakujących transakcji, które nie dotyczą bezpośredniej zaistniałej sytuacji, można przeprowadźić w punkcie kontaktowym albo w przypadku trybu post-pay jest możliwe niektóre opłaty przeprowadźić pośrednictwem samoobsługi internetowej – „PŁATNOŚCI INCIDENT”, gdzie znajdą Państwo szczegółowe informacje.

Aktualna lista punktów dystrybucyjnych i kontaktowych znajduje się na www.mytocz.cz.

Notatka: Jednostka pokładowa informuje Państwa pośrednictwem sygnałów akustycznych podczas przejazdu pod bramką bramek o tym, czy była prawidłowo zanotowana transakcja:

 •  Jednokrotny sygnał dźwiękowy podczas przejazdu pod bramką informuje o prawidłowym naliczeniu opłaty.
 • Dwókrotny sygnał dźwiękowy podczas przejazdu pod bramką informuje o prawidłowym naliczeniu opłaty i równocześnie ostrzega, że saldo rachunku jednostki pokładowej jest nizkie. Poleca się doładowanie rachunku jednostki pokładowej.
 • Czterokrotny sygnał dźwiękowy podczas przejazdu pod bramką informuje o nienaliczeniu opłaty, należy stawić się do punktu dystrybucyjnego.
 • Żadny sygnał dźwiękowy podczas przejazdu pod bramką informuje o nienaliczeniu opłaty, należy stawić się do punktu dystrybucyjnego.
Jak się mogę dowiedzieć, które odcinki dróg płatnych należy dopłacić?

Polecamy Państwu porównać wpisy w Państwa dzienniku pokładowym z zestawieniem elektronicznym transakcji myta, które mogą Państwo przeglądać w samoobsłudze internetowej. (Istnieje również możliwość uzyskania odpłatnego dodatkowego wypisu transakcji opłat myta dla jednego pojazdu poprzez wysłanie pocztą. Poprosić o przesłanie wypisu można pod adresem: MYTOCZ CZ, P.O.Box 33, Praha 3, 130 11, Czech republic lub pod numerem telefonicznym: +420222329329.) Uzyskanie takich wypisów jest możliwe tylko w przypadku, jeżeli są Państwo tzw. rejestrowanymi użytkownikami – add.Grupa pytań dotycząca wypisu transakci myta.

Istnieje również możliwość wprowadzić szczegóły przebytej trasy do kalkulatora myta znajdującego się na naszej stronie internetowej www.mytocz.cz. Kalkulator wyświetli trasę z odcinkami poboru myta, które również mogą Państwo porównać z wpisami w Państwa dzienniku pokładowym.

Mógłbym zapłacić zaległą opłatę pośrednictwem faktury?

Zaleglą opłatę drogową nie jest możliwe uiszczyć fakturą. Zaleglą opłatę drogową można uiszczyć w punkcie kontaktowym lub w punkcie dystrybucyjnym. Można to przeprowadzić gotówką albo akceptowanymi kartami płatniczymi lub paliwowymi. (Aktualna lista akceptowanych kart znajduje się na www.mytocz.cz, gdzie jest również lista punktów dystrybucyjnych i kontaktowych.)

Jestem przedsiębiorcą transportowym korzystającym z jednostek pokładowych w trybie post-pay (z odroczoną płatnością). Istnieje możliwość naliczenia zaleglych opłat drogowych (nieuiszczone opłaty drogowe, nieprawidłowo uiszczone opłaty drogowe) do faktury za następny okres naliczeniowy?

Uiszczenie zaległych opłat drogowych można przeprowadzić wyłącznie w punkcie dystrybucyjnym oraz kontaktowym – gotówką, kartą płatniczą, kartą paliwową itp. Aktualna lista punktów dystrybucyjnych i kontaktowych znajduje się na www.mytocz.cz. Naliczenie zaległych opłat drogowych do faktury za następny okres naliczeniowy nie jest możliwe.

Grupa pytań dotycząca zapłaty mandatów i dotycząca reklamacji

Nie chcę zapłacić grzywnę za wykroczenie dotyczące opłat drogowych. Czy można złożyć skargę przeciwko temu?

Jeżeli zatrzyma Państwo patrol organów celnych, może na miejscu z Państwem omówić wykroczenie oraz nałożyć grzywnę pod warunkiem, że:

 •  naruszenie przepisów zostało rzetelnie wykryte
 • nie wystarczy sama nagana
 • jesteś skłonny/skłonna mandat zapłacić na miejscu

Po nałożeniu i zapłaceniu grzywny na miejscu jest sprawa zgodnie z prawem rozwiązana ostatecznie i nie jest możliwe wnieść odwołanie przeciwko niej. Jeśli patrol organów celnych nie rozwiązał wykroczenie z Państwem na miejscu poprzez nałożenie grzywny, pracownicy organów celnych poinformują Urząd Celny, który rozpocznie z Państwem postępowanie administracyjne.

Chciałbym zwrócić kwotę za zapłaconą grzywną za wykroczenie dotyczące opłat drogowych. Co mogę w tej sprawie zrobić?

Po nałożeniu i zapłaceniu grzywny na miejscu jest sprawa zgodnie z prawem rozwiązana ostatecznie i nie jest możliwe wnieść odwołanie przeciwko niej. Jeżeli byli Państwo ukarani grzywną poprzez decyzję postępowania administracyjnego, mają Państwo możliwość w określonym terminie wnieść odwołanie do Urzędu Celnego, który wydał taką decyzję. Odwołanie wniesione w określonym terminie ma skutek zawieszający. Ta kwestia jest szczegółowo omówiona w Dz.U. z 1990 r. Nr 200, w sprawie wykroczeń, oraz w Dz. Z 2004 r. Nr 500, Kodex Administracyjny

Użyłem drogi płatnej bez jednostki pokładowej albo jednostka pokładowa była żle ustawiona (przykładowo liczba osi, klasa emisyjna, kategoria pojazdu). Zatrzymał mnie patrol organów celnych i była mi nałożona grzywna, którą zapłaciłem. Jest tym sprawa rozwiązana?

Zapłacenie grzywny nie pozbawia Państwa od obowiązku uregulowania zaległych opłat drogowych, tzn.należy stawić się w punkcie kontaktowym i uregulować zaległe opłaty drogowe.

Co należy zrobić dla zwrotu środków finansowych na konto zagraniczne?

Przy wypełnianiu formularza reklamacyjnego należy wskazać  IBAN, BIC, (SWIFT), nazwę banku, nazwę konta, na które mają być środki finansowe zwrócone. Reklamację można złożyć pośrednictwem call-centrum, w punkcie kontaktowym lub pocztą. Kwota przesyłana na konto zagraniczne będzie Państwu poniżona kosztem przelewu zagranicznego.

Co ma zrobić przedsiębiorcą transportowy, jeśli otrzyma zamówienia w ramach grup zwolnionych z obowiązku opłat drogowych (przykładowo praca na wezwanie organów państwa w celu usunięcia masosej awarji itp.)?

Jeżeli Państwo otrzymali takie zamówienie, należy po uiszczeniu opłat drogowych złożyć wniosek o zwrot kwoty z uzasadnieniem powodów do zwolnienia z obowiązku opłat drogowych. Pisemne potwierdzenie powinien Państwu wystawić właściwy organ państwowy lub instytucja, którzy Państwa o taką usługę poprosili i są zwolnieni od opłat drogowych na mocy ustawy (przykładowo takich jak Policja Straż Pożarna i innych instytucji wg Dz. U. z 1997 r. Nr 13, poz. 1 § 20a).

Aktualną listę wszystkich instytucji zwolnionych z obowiązku opłat drogowych znajdą Państwo na właściwym formularzu Ewidencja pojezdu zwolnionego od opłat drogowych. (Formularz znajdą Państwo na www.mytocz.cz w sekcji Informacje ogólne/Do pobrania.)

Grupa pytań dotycząca zestawień opłat drogowych

Czy jest możliwe wyświetlić transakcje opłat drogowych u wszystkich rodzajów jednostek pokładowych na www.mytocz.cz?

Nie, na www.mytocz.cz w tzw. samoobsłudze internetowej mają Państwo możliwość wyświetlenia transakcji opłat drogowych wyłącznie u rejestrowanych jednostek pokładowych. Jednostki pokładowe w trybie z odroczoną płatnością post pay (płatność fakturą) są rejestrowane automatycznie. Dla zarejestrowania jednostki z przedpłatą (pre pay) należy wprawadzić jedenastocyfrowy kod i dziewiętnastocyfrowy kod PAN, które się znajdują na którymkolwiek paragonie.

Jak mogę zdobyć zestawienia wsteczne swoich opłat drogowych?

Istnieje więcej możliwości jakim zposobem zyskać zestawienie wsteczne opłat drogowych dla różnych przypadków i kategorii użytkowników elektronicznego poboru myta. Jedynym warunkiem jest posiadanie rejestrowanej jednostki pokładowj.

Zposoby nabycia zestawień opłat drogowych:

 • Elektroniczne zestawienie opłat drogowych - drukowane Szczegółowe zestawienie opłat drogowych w formie elektronicznej można wydrukować  darmowo w sekcji samoobsługi i to w trzech formatach (.xls; .txt; .csv).
 • Elektroniczne zestawienie opłat drogowych – anulowany rachunek Szczegółowe zestawienie opłat drogowych mogą Państwo obserwować również po   zamknięciu rachunku, to znaczy również po zdaniu jednostki pokładowej.
 • Wysłanie szczegółowego zestawienia opłat drogowych pocztą Szczegółowe zestawienie opłat drogowych mogą Państwo otrzymać pocztą – i to wyłącznie w drukowanej formie za opłatą, którą Państwo znajdą na www.mytocz.cz.
Zestawienie wsteczne opłat drogowych przesłane pocztą użytkownikowi elektronicznego systemu poboru myta, który rozwiązał umowę w trybie tzw. Rejestrowany pre-pay i zdał jednostkę pokładową (OBU):

Jeżeli użytkownik elektronicznego systemu poboru myta przestał korzystać z elektronicznego systemu poboru myta i zdał jednostkę pokładową nie jest możliwe przesłanie wstecznego zestawienia opłat drogowych. Rachunek jest już zamknięty i taka opcja nie jest już dostępna. Z tej usługi mogą korzystać tylko rejestrowani użytkownicy z aktywym rachunkiem.

Chciałbym uzyskać wsteczne zestawienie swoich opłat drogowych. Jednak mam nierejestrowaną jednostkę pokładową (płatność myta w trybie tzw. nierejestrowany pre-pay). Co mogę w tej sprawie uczynić?

Jeśli Państwo wybrali płatność w trybie tzw. nierejestrowany pre pay, nie mają Państwo możliwość podglądu transakcji opłat drogowych z powodu braku niezbędnych danych w systemie. W tym przypadku mogą Państwo poprosić w najbliższym punkcie dystrybucyjnym lub kontaktowym o wydruk ostatnich 20 aktualnych transakcji opłat drogowych.

Jeżeli są Państwo zainteresowani usługą podglądu transakcji opłat drogowych  w trybie pre pay, prosimy o zarejestrowanie się do samoobsługi internetowej na www.mytocz.cz w sekcji Rejestracja do samoobsługi dla posiadaczy jednostek pokładowych z przedpłatą. (Ewentualnie jest możliwe zarejestrować się w najbliższym punkcie kontaktowym. Aktualną listę punktów kontaktowych z ich adresami znajdą Państwo na www.mytocz.cz)

Serwis wstecznego zestawienia opłat drogowych jest Państwu do dyspozycji od momentu zarejestrowania. 


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019