Jazyk / Language: českyenglishdeutschhrvatskiпо-русскиitaliano polski slovenskymagyar

Do pobrania

A. Dokumenty ogólne

Dokumenty ustawowe i wykonawcze*

*źródło: http://www.portal.gov.cz

310: Ustawa nr. 13/1997 Sb. (obowiązuje od 1. 1. 2016) [PDF]
311: Ustawa nr. 56/2001 Sb. (obowiązuje od 1. 1. 2016) [PDF]
312: Rozporządzenie rządu RC nr. 240/2014 Sb.( obowiązuje od 1. 1. 2015) [PDF]
313: Obwieszczenie Ministerstwa Transportu RC nr. 470/2012 Sb. (obowiązuje od 1. 1. 2018) [PDF]

Dokumenty handlowe i eksploatacyjne #

301: e-Toll Guide [PDF]
325: Warunki umowy administratora systemu pobierania myta [PDF]
351: Reklamacje (usługi, rozliczenia, zapytania o informację) [PDF]
352: Enumeration of obligations and claims (EN) (for accounting) [DOC]
341: Tabelka taryf za odcinki podlegające mytu [XLS]
— : — — —, (poprzedni tabelki, nie więcej ważne) za pobranie tutaj
371: Tabela punktów kontaktowych CP [XLS] [PDF]
372: Tabela punktów dystrybucji DP [XLS] [PDF]
373: Karty bankowe i karty flotowe akceptowane [XLS] [PDF]

Dokumenty techniczne #

302: CE0682 — OBU / Deklaracja zgodności [PDF]
343: Tablica klas emisji [PDF]

Recommended procedures #

374: Correct procedures most commonly performed activities on service points [PDF]
  ·
  ·

Mapy #

381: Sieć czeskich drog podlegających mytu A4 [GIF]
382: Mapa A0 … typ ID płatnych odcinków D01011 (7.4 MB) [PDF]
383: Mapa A0 … typ ID płatnych odcinków D0123 (7,4 MB) [PDF]

B. Tryb płacenia w terminie późniejszym (post-pay)

Dokumenty do zawarcia umówy

Umowa o warunkach płatności w terminie późniejszym pomiędzy Użytkownikiem Pojazdu i Operatorem systemu zawierana jest w formie pisemnej. Umowa jest ważna i obowiązuje dopiero po podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy. Propozycję zawarcia Umowy przedstawia Użytkownik Pojazdu pod warunkiem, że:

  • wypełni (ale nie podpisuje) formularz umowy w dwóch egzemplarzach łącznie z koniecznymi załącznikami nr 1 i 2
  • zgłosi się w punkcie kontaktowym z odpowiednimi dokumentami w celu kontroli poprawności wymienionych danych w wypełnionej umowie i w obecności pracownika punktu kontaktowego podpisze obydwa egzemplarze umowy łącznie z załącznikami nr 1 i 2

Umowa o warunkach płatności w terminie późniejszym (post-pay)#

322: ... z odroczonym terminem płatności (inkaso lub gwarancja bankowa) [PDF]
323: ... z płatności za pomocą karty flotowej [PDF]
325: Warunki umowy administratora systemu pobierania myta [PDF]
327: Formularz gwarancji bankowe [PDF] [DOC]
328: Pełnomocnictwo, cofnięcie pełnomocnictwa (wzór) [PDF]

Dokumenty konieczne przy składaniu propozycji umowy (w jednym egzemplarzu):

  • wyciąg z rejestru handlowego (nie starszy niż 3 miesiące, uwierzytelniony oryginał lub uwierzytelniona kopia)
  • pełnomocnictwo (w przypadku, że umowa nie jest podpisana przedstawicielem statutowym)
  • list gwarancyjny banku (w przypadku płatności w terminie późniejszym (tzn. płatność będzie przebiegała na podstawie faktury przelewem lub inkasem z konta bankowego)
  • kopie dowodów rejestracyjnych rejestrowanych samochodów (zwykła, nie uwierzytelniona kopia)

(uwaga: w przypadku, gdy na podstawie dowodu rejestracyjnego pojazdu nie jest oczywista klasa emisji pojazdu, użytkownik przedłoży stosowny dokument (certyfikat CEMT/ECMT), w przeciwnym razie pojazd zostanie zaliczony do klasy emisji Euro2.)
Jeden egzemplarz podpisanej umowy z załącznikami nr 1 i 2 zostanie po podpisaniu przez Operatora systemu dostarczony z powrotem do punktu kontaktowego, a użytkownik pojazdu zostanie wezwany do odebrania urządzenia OBU.
Forma gwarancji bankowej po zatwierdzeniu nowej gwarancji bankowej jest zwracane do banku, a nie użytkownika.

Rozwiązanie umowy post-pay

329: Rozwiązanie umowy post-pay [PDF]

C. Tryb przedpłaty #

Dokumenty do ewidencji pojazdu

Użytkownik rejestruje pojazd do trybu przedpłaty złożeniem wypełnionego i podpisanego formularza 321. Podane w ewidencji dane są obowiązkowe na podstawie §22b ust.(2) Ustawy nr 13/1997, a użytkownik je udokumentuje przedłożeniem następujących ważnych dokumentów:

  • dowód tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport);
  • dowód rejestracyjny pojazdu.

(W przypadku, gdy na podstawie dowodu rejestracyjnego samochodu nie jest oczywista klasa emisji pojazdu, a użytkownik nie przedłożył innego stosownego dokumentu (certyfikat CEMT/ECMT), pojazd zostanie zaklasyfikowany do klasy emisji Euro2.)

321: Ewidencja pojazdu w trybe przedpłaty [PDF]
325: Warunki umowy administratora systemu pobierania myta [PDF]

 


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019