Jazyk / Language: českyenglishdeutsch hrvatski по-русскиitalianopolskislovenskymagyar

Za skidanje

A. Opći dokumenti

Primary and secondary legislation*

*izvor: http://www.portal.gov.cz

310: Zakon br. 13/1997 Sb. (s učinkom od 1. 1. 2016) [PDF]
311: Zakon br. 56/2001 Sb. (s učinkom od 1. 1. 2016) [PDF]
312: Naredba Vlade br. 240/2014 Sb.(s učinkom od 1. 1. 2015) [PDF]
313: Ministarsky dekret br. 470/2012 Sb. (s učinkom od 1. 1. 2018) [PDF]

Poslovni dokumenti i dokumenti za promet #

301: Elektronička verzija e-Toll Guide (EN) [PDF]
325: Opći poslovni uvjeti (EN) [PDF]
351: Reklamacije (usluge, obračun, molba za informacije) [PDF]
352: Enumeration of obligations and claims (EN) (for accounting) [DOC]
341: Tablica tarifa za dionice cestarine [XLS]
— : — — —, prijašnji tablici tarifa (nema više vrijedi) za skidanje ovdje
371: Popis kontaktnih točaka CP [XLS] [PDF]
372: Popis distribucijskih točaka DP [XLS] [PDF]
373: Popis prihvaćenih bankarskih kartic i kartic za gorivo [XLS] [PDF]

Tehničke dokumentacije#

302: CE0682 — OBU / Izjava o sukladnosti [PDF]
343: Tablica klas emisija [PDF]

Recommended procedures #

374: Correct procedures most commonly performed activities on service points [PDF]
  ·
  ·

Karata #

381: Mreža čeških cestama koje su predmet cestarine A4 [GIF]
382: Karta A0 ... segmenti cestarine - ID tipa D01011(7.4 MB) [PDF]
383: Karta A0 ... segmenti cestarine - ID tipa 0123 (7,4 MB) [PDF]

B. Režim slijedećeg plaćanja

Dokumenti za zaključenje ugovora

Ugovor o uvjetima slijedećeg plaćanja  između Korisnika vozila i Prometa sistema se zaključuje u pismenom obliku. Ugovor je važan i pravosnažan tek nakon potpisa povjerenim zastupnicima obiju ugovornih strana. Prijedlog za zaključenje Ugovora predlaže Korisnik vozila time, da:

  • ispuni (ali ne potpisuje) u dva primjerka obrazac ugovora ujedno sa neophodnim prilozima 1 i 2
  • sa odgovarajućim dokumentima će doći na kontaktno mjesto radi kontrole ispravnosti navedenih
  • podataka ispred radnika kontaktnog mjesta potpiše oba primjerka Ugovora ujedno sa prilozima 1 i 2

Ugovor o postpaid modu#

322: ... s odgodom plaćanja (izravno terećenje ili bankarske garancije) [PDF]
323: ... uz plaćanje pomoću kartice za gorivo [PDF]
325: Opći poslovni uvjeti (EN) [PDF]
327: Pismeni dokument o bankovnom jamčenju (uzor) [PDF] [DOC]
328: Punomoć, Opoziv punomoći (uzor) [PDF]

Pripadajućim dokumentima za predočenje prijedloga ugovora su (u jednom primjerku):

  • izvod iz trgovačkog registra (ne stariji od 3 mjeseca, original ili ovjerena kopija)
  • opunomoćenje (u slučaju da ugovor nije potpisan statutarnim zastupnikom)
  • pismeni dokument o bankovnom jamčenju (u slučaju plaćanja sa odgođenom plativošću (to je: plaćat će se temeljem fakture prijenosom ili inkasiranjem iz bankovnog računa))
  • kopija tehničkih dozvola registriranih vozila (tekuće neovjerene kopije)

(Bilješka: U slučaju da iz tehničke dozvole nije očita emisiona klasa vozila, korisnik predoči odgovarajući dokument (na primjer certifikat CEMT/ECMT), inače bit će vozilo svrstano u emisionu klasu Euro2.)
Jedan primjerak potpisanog Ugovora sa prilozima 1 i 2 bit će nakon potpisa Prometa sistema isporučen natrag na kontaktno mjesto i Korisnik vozila bit će pozvan za preuzimanje premid jedinica.
Zastarjeli obliku bankovne garancije nakon odobrenja nove bankovne garancije se vraća u banku, a ne korisnika.

Prestanak ugovora postpaid

329: Prestanak ugovora postpaid [PDF]

C. Režim plaćanja unaprijed #

Dokumente za evidenciju vozila

Korisnik registrira vozilo u režim plaćanja unaprijed predočenjem ispunjenog i potpisanog obrazaca 321. Podaci navedeni u evidenciji su obvezni prema §22b odjeljak(2) zakona br.13/1997 Sb. i korisnik je dopuni predočenjem ovih važećih dokumenata:

  • osobna iskaznica (osobna iskaznica ili vozačka dozvola, putnička isprava);
  • potvrda o registraciji (ili tehnička dozvola) vozila.

(Bilješka: U slučaju, da iz dokumenta o vozilu nije očigledna  emisiona klasa vozila i ukoliko korisnik neće predočiti drugi odgovarajući dokument (na primjer certifikat CEMT/ECMT), bit će vozilo svrstano u emisionu klasu Euro2.)

321: Evidencija vozila za režim plaćanja unaprijed [PDF]
325: Opći poslovni uvjeti (EN) [PDF]

 


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019